VISSELBLÅSNING

 

För oss på Erik Larsson Bygg är det väsentligt att vi tar ansvar för det vi gör och hur vi gör det. Vi ska följa lagar, regler och göra rätt för oss. Här har du möjlighet att rapportera brister eller oegentligheter i vår verksamhet. Det kan handla om allt från misstankar om mutor och korruption till skattefusk och brott mot mänskliga rättigheter.

Det finns tre huvudsakliga sätt att tipsa oss om missförhållanden. Antingen genom direktkontakt med vår visselblåsaransvariga, direkt på sajten eller via vår egna app (endast tillgänglig för våra medarbetare).

Direktkontakt

Du kan kontakta vår ansvariga för visselblåsning för att tipsa om missförhållanden.
Elin Odqvist
0768 – 12 52 02
elin.odqvist@eriklarssonbygg.se

Via sajten

Du kan tipsa om ett missförhållande genom att klicka på knappen och fylla vårt formulär för visselblåsning.

Via ELB-app

Det är möjligt att tipsa om missförhållanden via ELB-app. Detta alternativ gäller endast för våra medarbetare.