VISSELBLÅSNING

 

För oss på Erik Larsson Bygg är det av yttersta vikt att vi tar ansvar för våra handlingar och hur vi utför dem. Vi åtar oss att följa lagar och regler och agera på ett rättvist sätt. Vi välkomnar din insats för att säkerställa detta. Om du har upptäckt brister eller oegentligheter i vår verksamhet, har du möjlighet att rapportera dessa till oss. Det kan handla om allt från misstankar om mutor och korruption till skattefusk och överträdelser av mänskliga rättigheter.

Vi erbjuder tre huvudsakliga sätt att rapportera missförhållanden. Du kan antingen kontakta vår visselblåsaransvarige direkt, använda formuläret på vår webbplats eller använda vår dedikerade app (som endast är tillgänglig för våra medarbetare). Vi uppmuntrar till öppenhet och ser fram emot din hjälp för att säkerställa en rättvis och etisk arbetsmiljö för alla. Tack för ditt engagemang i att göra vår arbetsplats ännu bättre.

Direktkontakt

Du kan kontakta vår ansvariga för visselblåsning för att tipsa om missförhållanden.
Elin Odqvist
0768 – 12 52 02
elin.odqvist@eriklarssonbygg.se

Via sajten

Du kan tipsa om ett missförhållande genom att klicka på knappen och fylla vårt formulär för visselblåsning.

Via ELB-app

Det är möjligt att tipsa om missförhållanden via ELB-app. Detta alternativ gäller endast för våra medarbetare.