VÅRA REFERENSPROJEKT

INDUSTRI

INDUSTRILOKALER FÖR PRODUKTION MED LAGER, BEARBETNING OCH BETSNING, BREDARYD

Tillbyggnation av totalt 5500 kvm. Vi byggde både industri- och personallokaler. Industridelen bestod av produktionslokaler med lager, bearbetning och betsning. Personallokalerna inkluderar kontor, konferenslokal, lunchmatsal, sportcenter, padelhall och gym. Projektet genomfördes som en delad entreprenad där vi ansvarade för tidsamordningen.
Kund: Jenic Fastighet AB/Zinkteknik AB
Byggstart: Q3 2021
Färdigställt: Q4 2022

NYBYGGMATION AV INDUSTRIHOTELL FÖRDELAT PÅ TVÅ INDUSTRIHALLAR, ULRICEHAMN

Nybyggnation av två industrihallar åt Karlsnäs Fastighetes AB. Industrihallarna förbereds som industrihotell med möjlighet till innerväggar och avskiljning för de olika hyresgästerna inklusive kontorsdelar. Projektet omfattar även renovering och ombyggnation av befintliga delar med bland annat personalutrymmen. Projektet genomfördes som en totalentreprenad. 
Kund: Karlsnäs Fastighets AB
Byggstart: Q2 2021
Färdigställt: Q1 2022

OMBYGGNATION AV INDUSTRIHALL FÖR MER PERSONAL- OCH KONTORSUTRYMME, HILLERSTORP

Ombyggnation inom befintlig industribyggnad på 10 000 kvm för mer kontor- och personalutrymmen. Projektet genomfördes som en totalentreprenad.
Kund: Emilshus/Garo
Byggstart: Q2 2022
Färdigställt: Q4 2022

NYBYGGNATION AV INDUSTRIHALL PÅ 8000 KVM, TRANEMO

Nybyggnation av industrihall på totalt cirka 8000 kvm åt Jabo i Tranemo. Projektet genomfördes som en delad entreprenad. 
Kund: Tuab/Jabo
Byggstart: 2017
Färdigställt: 2017

INDUSTRIHOTELL FÖR PRODUKTION OCH KONTOR, SVENLJUNGA

Nybyggnation av industrilokal i Lockryd. Byggnaden är på totalt cirka 4200 m², varav 1000 m² kallhall, 3200 m² är varmhall, varav 400 m² är kontor. Vi var ansvariga för totalentreprenaden. Projektet innefattade bland annat rum för hantering av farliga kemikalier, plåtelement som väggar, stålstomme, betonggolv, självbärandeplåt, kontor, toaletter, kök, omklädningsrum med bastu samt hiss.
Kund: Svenljunga Verksamhetslokaler
Byggstart: Q1 2012
Färdigställt: Q3 2012

NYBYGGNATION AV PRODUKTIONS- OCH LAGERLOKALER, ULRICEHAMN

Nybyggnation av produktion- och lagerlokaler åt Jobro i Ulricehamn på totalt 3 200 kvm. Vi genomför projektet som en totalentreprenad. 
Kund: Jobro Sheet Metal Technology AB
Byggstart: Q2 2023
Färdigställande: Q4 2024

TILLBYGGNAD AV INDUSTRI FÖR PRODUKTION INKLUSIVE PERSONALUTRYMMEN, GNOSJÖ

Tillbyggnation av industri för produktion och personalutrymmen med bland annat personalmatsal, paddelhall och omklädningsrum. Projektet genomfördes som en totalentreprenad.
Kund: Gårö Plåtprodukter AB
Byggstart: Q2 2023
Färdigställande: Q1 2024

NYBYGGNATION AV MASKINHALL, HESTRA

Nybyggnation av mindre maskinhall åt Hestra Truck och Maskin på totalt 450 kvm. Projektet genomfördes som en totalentreprenad.
Kund: Hestra Truck och Maskin
Byggstart: Q2 2023
Färdigställande: Q3 2023

FLER REFERENSPROJEKT

Bostadsutveckling

Kommersiella projekt

Offentlig sektor

Privata bostäder