BYGGSERVICE

Ibland behöver det inte vara stort eller komplext, och det är då vår byggservice kommer till sin rätt. Vi erbjuder privatpersoner, lokala företag och fastighetsskötare allt från nybyggnationer till renoveringar och tillbyggnationer. Oavsett om det handlar om att bygga ut, renovera köket eller skapa en uteplats finns vi där för dig varje steg på vägen.

MED FOKUS PÅ SNABBHET, KVALITET OCH ENKELHET

Vår byggservice har alltid legat oss varmt om hjärtat, och faktiskt var det här allt började när Erik och Karin Larsson grundade Erik Larsson Bygg för över 70 år sedan. Trots att vi har nära samarbeten med både privatpersoner och företagare, och fastighetsägare, är vårt fokus alltid detsamma. Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa slutresultat och tar fullt ansvar för vårt arbete. Vår projektorganisation är snabb och flexibel, vilket sträcker sig från det första samtalet till avslutat projekt och eventuella efterarbeten. Men det mest viktiga för oss är att göra det enkelt för dig som kund genom att ta helhetsansvar, både gentemot dig och andra entreprenörer.

ALLT INOM BYGGSERVICE

Nybyggnationer
Om- och tillbyggnationer
Renoveringar
Byten av dörrar, fönster och tak
Renoveringar av kök, badrum och övriga utrymmen
Garage, attefallshus och övriga gårdsbyggnader
 

VI TROR PÅ PARTNERSKAP OCH LÅNGSIKTIGA RELATIONER

Vi har nära samarbeten med våra avtalskunder, där vi erbjuder flexibilitet och effektivitet. Vi hjälper till med allt från löpande underhåll och renoveringar till mer komplexa projekt. Dessa samarbeten bygger på regelbundna återkommande partnerskap, där starka och långsiktiga relationer främjar en smidig och effektiv arbetsprocess. Våra avtalskunder inkluderar både privata företag och kommuner. Vårt mål är att erbjuda våra avtalskunder en problemfri resa genom projekten. Varje avtalskund tilldelas alltid en dedikerad kontaktperson som följer med från planering och budgetering till genomförande och uppföljning.
 

LOKAL FÖRAKRING SOM GYNNAR VÅR HEMBYGD

Vi prioriterar att samarbeta med lokala underentreprenörer och leverantörer i första hand. Genom nära partnerskap kan vi intyga den höga kvalitet de levererar. Denna strategi gynnar inte bara näringslivet i vår hembygd, utan skapar också arbetstillfällen och minskar miljöbelastningen genom kortare transporter. Vi ser ingen anledning att inte handla lokalt. Våra kunder är viktiga, men våra medarbetare är ännu viktigare. Det är vårt dedikerade team som formar Erik Larsson Bygg. Därför lägger vi stor vikt vid en positiv arbetsmiljö, förmånliga villkor och trivsel för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering och kränkande behandling och tolererar inte rasism. Vi tror på delaktighet som ett medel för att engagera och motivera våra medarbetare till att göra det där lilla extra. Dessutom väljer vi att i undantagsfall hyra in byggnadsarbetare. Vanligtvis bemannar vi våra projekt med vår egen kompetenta personal, vilket vi tror skapar överlägsna slutresultat och en tryggare arbetsmiljö för dem som arbetar på plats.
 
 

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

 
 
Det är med stor stolthet vi är medlemmar i Schysst byggare. För oss är det inte bara en titel, det är ett åtagande. Vi har kollektivavtal, respekterar lagar och avtal, sätter säkerheten främst, bidrar till vår gemensamma välfärd och en hel del annat. Vi ser inte bara till vår gemensamma välfärd, vi är en aktiv del av dess uppbyggnad.

FÖRTROENDEBYGGARE VID FÖRSÄKRINGSSKADOR

Vi är stolta över att vara förtroendebyggare och skadereglerare åt flera av de främsta försäkringsbolagen, däribland Länsförsäkringar, Folksam, Trygg Hansa, Trekronor och Konsumentförsäkring. Vår kunskap sträcker sig över olika områden, från vattenskador till brandskador, och vår mångåriga erfarenhet har gjort oss till specialister inom detta område. Vi vet hur man snabbt och effektivt klassificerar, åtgärdar och förebygger skador, och vi är stolta över att ha hjälpt våra kunder och samarbetspartners när de som mest behöver det.

 

ÄR DU NYFIKEN? VI SKULLE GÄRNA VILJA JOBBA MED DIG.

Vi har ständigt fokus på utveckling, förbättringar och värdeskapande aktiviteter. Att bli den självklara partnern och det mest attraktiva arbetsstället. Vi berättar gärna mer!

 
 

SÅ HÄR (KAN) DET GÅ TILL

Vår arbetsprocess grundar sig på över 70 års erfarenhet av byggnationer inom privata, kommersiella och offentliga sektorer. Arbetsprocessen varierar beroende på projektets omfattning och dina önskemål som kund om hur projektet ska utformas. Kontakta oss så hjälper vi dig att skräddarsy och effektivisera ditt projekt.
 

1. IDÈ

Beställaren har en idé om en ombyggnation, nybyggnation eller liknande och kontaktar oss. Vi möter beställaren och erbjuder en kostnadsfri konsultation där vi diskuterar beställarens önskemål och tankar om projektet.

2. PLANERING

Vi utarbetar en kostnadskalkyl som baseras på beställarens önskemål och skisser. Vi går också noggrant igenom alla förutsättningar för projektet och lyfter fram eventuella byggtekniska utmaningar för att undvika möjliga merkostnader och förseningar.

3. PROJEKTERING & KONSTRUKTION

Vi hjälper beställaren med att utarbeta samtliga ritningar och handlingar för bygglovsansökan. Dessutom fungerar vi som rådgivare vid val av byggmaterial, inklusive rekommendationer av hållbara, kostnadseffektiva och miljövänliga alternativ.

4. UPPHANDLING

Efter att bygglovsansökan har blivit godkänd, inleds kontraktsskrivningen. Om det är ett nyckelfärdigt hus som ska levereras, tar vi hand om upphandlingen av samtliga underleverantörer, inklusive markarbeten, VVS och elinstallationer. Beställaren har också möjlighet att själv välja att upphandla alla eller enskilda underleverantörer om så önskas.

5. STARTBESKED

En kontrollansvarig för projektet utses. Därefter hålls ett startmöte där beställaren, kommunen, den kontrollansvarige och vi närvarar, och ett startbesked utfärdas. Efter att startbeskedet har fastställts, utarbetas en detaljerad betalningsplan och tidplan. Dessutom bestäms ett slutdatum för projektet.

6. BYGGNATION

Vi upprättar en arbetsmiljöplan för att minimera olyckor och miljöskador. Därefter påbörjas projektet. Under projektets gång håller vi regelbundna byggmöten och genomför säkerhetsgenomgångar. Vi upprätthåller kontinuerlig kommunikation med beställaren genom hela projektet.

7. SLUTBESKED

Vi kallar till en slutbesiktning där beställaren, den kontrollansvarige och vi närvarar för att genomgå byggnaden. Vid behov kan en oberoende besiktningsman delta på besiktningen på beställarens önskan för att säkerställa att allt har utförts enligt plan.

8. FÄRDIG BYGGNATION

Efter att projektet har genomgått slutbesiktning gäller en lagstadgad garantitid. Dessutom tillhandahåller vi all dokumentation relaterad till förvaltning och drift av byggnaden, inklusive städinstruktioner, garantihandlingar och skötselanvisningar.

9. UPPFÖLJNING

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda. Vi genomför därför uppföljningar av våra projekt för att få insikt i hur våra kunder upplever projektet, ledningen och slutresultatet. Eventuella kommentarer eller synpunkter som framkommer vid dessa uppföljningar används för kontinuerliga förbättringar.

 

KONTAKT

ARVID BENGTSSON
Byggservice/Privatpersoner