BYGGENTREPRENAD

Vi har över 70 års erfarenhet av att planera, samordna och genomföra storskaliga byggentreprenader, ofta i rollen som totalentreprenör. Mittemellan vår styrka. Vi undviker att definiera oss som vare sig stora eller små. Vad vi däremot kan säga är att vi är personliga som ett mindre företag och samtidigt har kapaciteten och styrkan som ett större företag. Det är denna balans, tillsammans med vår mångåriga erfarenhet, som gör oss till en pålitlig partner för ditt byggprojekt.

 

VÅRA TJÄNSTER INOM BYGGENTREPRENAD

BYGGENTREPRENAD

Vi har över 70 års erfarenhet av att planera, samordna och genomföra byggentreprenader, ofta i rollen som totalentreprenör. Våra kunder sträcker sig från privat näringsliv och kommuner/landsting till privatpersoner. 

Vi är mångsidiga och arbetar med nästan alla typer av byggnationer. Vare sig det handlar om att bygga industrier, produktionslokaler, matbutiker eller flerbostadshus, så kan vi också ta oss an uppdrag som inkluderar förskolor, bibliotek, vårdcentraler och äldreboenden. Dessutom utför vi nyproduktion och större tillbyggnationer av privata bostadshus.

AVTALSKUNDER

Vi har nära samarbeten med våra avtalskunder och erbjuder både flexibilitet och effektivitet. Vår expertis sträcker sig från löpande underhåll och renoveringar till mer komplexa projekt. Dessa samarbeten bygger på kontinuerliga relationer där goda och långsiktiga partnerskap skapar en smidig och effektiv arbetsprocess. 

Våra avtalskunder inkluderar både privata företag och kommuner, och vårt mål är att göra deras resa genom projekten så enkel som möjligt. Varje avtalskund tilldelas en dedikerad kontaktperson som bistår genom planering, budgetering, genomförande och uppföljning.

KONTROLLANSVAR

Vi tar ansvar för ditt byggprojekt och erbjuder kontrollansvar inom nybyggnation, ombyggnation och renovering. 

Som kontrollansvariga är vår uppgift att stödja byggherren genom projekterings- och byggskedet, säkerställa att den färdiga byggnaden uppfyller alla krav som myndigheterna ställer. Vi besitter den nödvändiga kompetensen och har certifierade kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen (PBL). För att ett bygglov ska kunna beviljas kräver kommunernas byggnadsnämnder att en kontrollansvarig utses för projektet.

 

ETT SJYSST BYGGANDE MED LOKAL FÖRAKRING

Vi prioriterar samarbete med lokala underentreprenörer och leverantörer i första hand. Genom nära partnerskap kan vi intyga den höga kvalitet som de levererar. Denna strategi gynnar inte bara näringslivet i vår hembygd, utan skapar även arbetstillfällen och minskar miljöbelastningen genom kortare transporter. Vi ser ingen anledning att inte handla lokalt. Våra kunder är viktiga, men våra medarbetare är ännu viktigare. 

Det är våra medarbetare som formar Erik Larsson Bygg. Därför lägger vi stor vikt vid en positiv arbetsmiljö, förmånliga villkor och trivsel för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering och kränkande behandling och tolererar inte rasism. Vi tror på delaktighet som ett medel för att engagera och motivera våra medarbetare till att göra det där lilla extra. Dessutom väljer vi att i undantagsfall hyra in byggnadsarbetare. Vanligtvis bemannar vi våra projekt med våra egna medarbetare, vilket vi tror skapar överlägsna slutresultat och en tryggare arbetsmiljö för dem som arbetar på plats.

 
 

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

 
 
Det är med stor stolthet vi är medlemmar i Schysst byggare. För oss är det inte bara en titel, det är ett åtagande. Vi har kollektivavtal, respekterar lagar och avtal, sätter säkerheten främst, bidrar till vår gemensamma välfärd och en hel del annat. Vi ser inte bara till vår gemensamma välfärd, vi är en aktiv del av dess uppbyggnad.
 
 

UTFORSKA VÅRA REFERENSPROJEKT INOM BYGGENTREPRENAD

Efter över 70 år som byggare har vi många referensprojekt bakom oss. Nedan ser du ett urval av våra projekt inom våra olika verksamhetsområden.

PSST...

Du vet väl om att vi även hjälper privatpersoner med ut- och ombyggnationer, garagebyggen och liknande? Klicka nedan för att läsa mer om vår byggservice.
 
 

ÄR DU NYFIKEN? VI SKULLE GÄRNA VILJA JOBBA MED DIG.

Vi är ständigt på jakt efter nya möjligheter till utveckling, förbättringar och att skapa värde i allt vi gör. Vårt mål är att bli den självklara partnern för våra kunder och samtidigt vara det mest attraktiva arbetsstället för våra medarbetare. Kontakta oss för att veta mer om oss eller om hur vi kan bli en del av ditt nästa framgångsrika äventyr!

 
 

SÅ HÄR (KAN) DET GÅ TILL

Vår arbetsprocess grundar sig på över 70 års erfarenhet av byggnationer inom privata, kommersiella och offentliga sektorer. Arbetsprocessen varierar beroende på projektets omfattning och dina önskemål som kund om hur projektet ska utformas. Kontakta oss så hjälper vi dig att skräddarsy och effektivisera ditt proj
 

1. IDÈ

Beställaren har en idé om en ombyggnation, nybyggnation eller liknande och kontaktar oss. Vi möter beställaren och erbjuder en kostnadsfri konsultation där vi diskuterar beställarens önskemål och tankar om projektet

2. PLANERING

Vi utarbetar en kostnadskalkyl som baseras på beställarens önskemål och skisser. Vi går också noggrant igenom alla förutsättningar för projektet och lyfter fram eventuella byggtekniska utmaningar för att undvika möjliga merkostnader och förseningar.

3. PROJEKTERING & KONSTRUKTION

Vi hjälper beställaren med att utarbeta samtliga ritningar och handlingar för bygglovsansökan. Dessutom fungerar vi som rådgivare vid val av byggmaterial, inklusive rekommendationer av hållbara, kostnadseffektiva och miljövänliga alternativ.

4. UPPHANDLING

Efter att bygglovsansökan har blivit godkänd, inleds kontraktsskrivningen. Om det är ett nyckelfärdigt hus som ska levereras, tar vi hand om upphandlingen av samtliga underleverantörer, inklusive markarbeten, VVS och elinstallationer. Beställaren har också möjlighet att själv välja att upphandla alla eller enskilda underleverantörer om så önskas.

5. STARTBESKED

En kontrollansvarig för projektet utses. Därefter hålls ett startmöte där beställaren, kommunen, den kontrollansvarige och vi närvarar, och ett startbesked utfärdas. Efter att startbeskedet har fastställts, utarbetas en detaljerad betalningsplan och tidplan. Dessutom bestäms ett slutdatum för projektet.

6. BYGGNATION

Vi upprättar en arbetsmiljöplan för att minimera olyckor och miljöskador. Därefter påbörjas projektet. Under projektets gång håller vi regelbundna byggmöten och genomför säkerhetsgenomgångar. Vi upprätthåller kontinuerlig kommunikation med beställaren genom hela projektet.

7. SLUTBESKED

Vi kallar till en slutbesiktning där beställaren, den kontrollansvarige och vi närvarar för att genomgå byggnaden. Vid behov kan en oberoende besiktningsman delta på besiktningen på beställarens önskan för att säkerställa att allt har utförts enligt plan.

8. FÄRDIG BYGGNATION

Efter att projektet har genomgått slutbesiktning gäller en lagstadgad garantitid. Dessutom tillhandahåller vi all dokumentation relaterad till förvaltning och drift av byggnaden, inklusive städinstruktioner, garantihandlingar och skötselanvisningar.

9. UPPFÖLJNING

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda. Vi genomför därför uppföljningar av våra projekt för att få insikt i hur våra kunder upplever projektet, ledningen och slutresultatet. Eventuella kommentarer eller synpunkter som framkommer vid dessa uppföljningar används för kontinuerliga förbättringar.

 

KONTAKT

MAGNUS HJALMARSSON
Byggentreprenad

070–883 93 00
magnus.hjalmarsson@eriklarssonbygg.se