TACK FÖR DITT STÖD!

Vår ansvariga har nu tagit emot ditt tipps om ett missförhållande hos oss. Kom ihåg att om du har valt att vara anonym kommer du inte få någon bekräftelse på att vi mottagit ditt tips.

 

Vad händer nu?

  1. Tipset kommer till ansvarig för visselblåsning. 
  2. Om du inte har valt att vara helt anonym kommer du få en bekräftelse på att tipset är mottaget.
  3. När ansvarig för visselblåsning får in tipset från dig kommer hen att göra en inledande bedömning av om/hur den ska utredas. Fokus är att tipset ska vara av allmänintresse. Extern hjälp kan användas för att göra denna bedömning.
  4. Tipset sparas i avvikelsehanteringen som har begränsad åtkomst.
  5. En förtroendegrupp skapas för att utreda frågan. I gruppen kan HR och eventuell facklig representant medverka. Vidare kan externa kompetenser komma att bjudas in.
  6. Du ska få återrapportering på din anmälan inom tre månader.