KUNDENKÄT

Som kund till oss värdesätter vi din upplevelse av våra tjänster och vår leverans. Vi kommer noggrant gå igenom dina svar för att se vad vi kan göra bättre, men också vad vi ska fortsätta göra :) Du kan även vara anonym. Fördelen med att uppge ditt namn är att det ger oss en möjlighet att ge återkoppling. Det finns två olika typer av kundenkäter. Klicka på knappen för den enkät som passar in på dig. 

Kundenkät 

Som kund inom byggservice eller byggentreprenad.

Kundenkät – Bostadsrätter

Som kund i något av våra bostadsrättsprojekt.

TACK!