BYGGTJÄNSTER

Vi har över 70 års erfarenhet av att planera, samordna och genomföra byggentreprenader. Ofta som totalentreprenör. Mittemellan vår styrka. Vi kan varken säga att vi är stora eller små. Det vi däremot kan säga är att vi är personliga som ett litet företag och att vi samtidigt har styrkan som ett stort. 

 

VÅRA BYGGTJÄNSTER

BYGGENTREPRENAD

Vi har över 70 års erfarenhet av att planera, samordna och genomföra byggentreprenader. Ofta som totalentreprenör. Vi vänder oss till kunder inom privat näringsliv, kommuner/landsting och privatpersoner.

Vi jobbar med nästan alla typer av byggnationer. Likväl som vi bygger industrier, produktionslokaler, matbutiker och flerbostadshus, kan vi åta oss att bygga förskolor, bibliotek, vårdcentraler och äldreboenden. Vi genomför även nyproduktion samt större tillbyggnation av privata bostadshus.

BYGGSERVICE 

Byggservice handlar om kompetens, erfarenhet och närhet till kunden. Vi förstår att enkelhet är viktigt och tar därför ett totalansvar. På så sätt ger vi våra kunder en enkel resa genom projektet där vi även sköter samordningen av underentreprenörer. 

Byggservice vänder sig främst till privatpersoner som vill utföra reparationer, mindre renoveringar, tillbyggnader och mindre nybyggnader såsom en badrumsrenovering, fönster och dörrbyte, fasadrenovering, takomläggning, köksrenovering och liknande. 

AVTALSKUNDER

Vi har ett nära samarbete med våra avtalskunder där vi erbjuder flexibilitet och effektivitet. Vi hjälper med allt från löpande underhåll och renoveringar till mer komplexa projekt. Det bygger på återkommande samarbeten där goda och långsiktiga relationer ger en smidigare och effektivare arbetsprocess. Våra avtalskunder kommer från såväl privata näringslivet som kommuner.

Vårt mål är att ge våra avtalskunder en enkel resa genom projekten. Avtalskunderna får alltid en egen kontaktperson som är med från planering och budgetering till genomförande och uppföljning.

SKADOR

Vi kan skadehantering. Vi är sedan många år tillbaka förtroendebyggare och skadereglerare åt flertalet av de ledande försäkringsbolagen. Bland annat Länsförsäkringar, Folksam, Trygg Hansa, Trekronor och Konsumentförsäkring.

Det är ett stort förtroende som vi förvaltat, fortsätter att förvalta och som gett oss en stor samlad erfarenhet och kunskap kring olika försäkringsskador. Allt från vatten- till brandskador. Vi vet både hur de ska klassas, åtgärdas och förebyggas.

KONTROLLANSVAR

Vi tar ansvar vid ditt byggprojekt. Vi erbjuder kontrollansvar inom nybyggnation, ombyggnation och renovering.

Vår uppgift som kontrollansvariga är att bistå byggherren genom projekterings- och byggskedet, så att den färdiga byggnaden uppfyller de krav som myndigheterna ställer. Hos oss finns kompetensen. Vi har certifierade kontrollansvariga enligt PBL. För att ett bygglov ska kunna beviljas kräver kommunernas byggnadsnämnder att en kontrollansvarig utses för projektet.

 

ETT SJYSST BYGGANDE MED LOKAL FÖRAKRING

Vi väljer i första hand att jobba med lokala underentreprenörer och leverantörer. Vi har nära samarbeten och kan stå för den kvalitet de levererar. På så sätt kan vi också gynna näringslivet i vår hembygd, skapa arbetstillfällen och minska miljöbelastningen med kortare transporter. Vi kan faktiskt inte komma på någon anledning att inte handla lokalt. Våra kunder är viktiga, men våra medarbetare är ännu viktigare. Det är ju vi som jobbar här som skapar Erik Larsson Bygg. Därför satsar vi mycket på god arbetsmiljö, bra villkor och trivsel hos våra medarbetare. Vi jobbar mot diskriminering och kränkande behandling i alla formen. Mot rasism har vi nolltolerans. Vi tror på delaktighet för att skapa engagerade och drivna medarbetare som gör det där lilla extra. Vi väljer också att bara i undantagsfall hyra in byggnadsarbetare. Istället bemannar vi våra projekt med vår egna personal. Vi tror att detta skapar ett bättre slutresultat där resan dit varit smartare och med en tryggare arbetsmiljö för de som jobbat där.

 
 

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

 
 

ETT KVALITETSSÄKRAT BYGGBOLAG

2021 blev vi certifierade av Hantverkarkoll som ett kvalitetssäkrat byggbolag. För dig som kund betyder det att du kan känna dig trygg att köpa tjänster från oss. Förutom att certifieringen innebär att vi har sunda finanser och god leveranskvalitet, innebär det också att vi har sjyssta villkor för våra medarbetare, vi har kompetensen att bedriva byggprojekt och våra kunder ger oss ett gott omdöme. Det blir ett tryggt byggande helt enkelt!

 
 

ÄR DU NYFIKEN? VI SKULLE GÄRNA VILJA JOBBA MED DIG.

Vi har ständigt fokus på utveckling, förbättringar och värdeskapande aktiviteter. Att bli den självklara partnern och det mest attraktiva arbetsstället. Vi berättar gärna mer!

 
 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vår arbetsprocess bygger på över 70 års erfarenhet av byggnationer av privata, kommersiella och offentliga objekt. Arbetsprocessen kan se olika ut beroende på hur beställaren vill att projektet skall utformas. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att effektivisera just ditt projekt.
 

1. IDÈ

Beställaren har har en tanke om en ombyggnation, nybyggnation eller liknande och kontaktar oss. Vi sätter oss med beställaren och bjuder på en kostnadsfri konsultation där beställarens önskemål och tankar om projektet diskuteras.

2. PLANERING

Vi tar fram en kostnadskalkyl som baseras på beställarens önskemål och skisser. Här gås även alla förutsättningar för projektet igenom och möjliga byggtekniska utmaningar lyfts fram för att undvika eventuella merkostnader och förseningar.

3. PROJEKTERING & KONSTRUKTION

Vi hjälper beställaren att ta fram samtliga ritningar och handlingar för bygglovsansökan. Vi fungerar som bollplank vid val av byggmaterial, såsom exempelvis att välja hållbara, kostnadseffektiv och miljövänliga alternativ.

4. UPPHANDLING

Efter att bygglovsansökan är godkänd sker kontraktsskrivning. Om ett nyckelfärdigt hus ska levereras upphandlar vi samtliga underleverantörer såsom mark, vvs och el. Beställaren kan även själv välja att upphandla alla eller enskida underleverantörer.

5. STARTBESKED

Kontrollansvarig för projektet utses. Därefter träffas beställare, kommun, kontrollansvarig och vi i ett startmöte där ett startbesked ges. När startbeskedet är klart tas en detaljerad betalningsplan och tidplan fram. Vidare sätts även ett slutdatum för projektet.

6. BYGGNATION

Vi gör en arbetsmiljöplan för att minimera olyckor och miljöskador. Därefter startar projektet. Under projektets gång har vi bland annat byggmöten och skyddsronder. Vi har kontinuerlig kontakt med beställaren genom hela projektet.

7. SLUTBESKED

Vi kallar till slutbesiktning där beställare, kontrollansvarig och vi närvarar för att gå igenom byggnaden. I de fall beställaren önskar kan en oberoende besiktningsman delta på besiktningen för att kontrollera att allt blivit som tänkt

8. FÄRDIG BYGGNATION

Efter att projektet är slutbesiktigat gäller en lagstadgad garantitid. Vidare lämnas all dokumentation relaterat till förvaltning och drift av byggnaden, såsom städinstruktioner, garantihandlingar och skötselanvisningar.

9. UPPFÖLJNING

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda. Vi följer därför upp våra projekt när det kommer till hur våra kunder upplever projektet, ledningen och slutresultatet. Det som uppkommer vid en uppföljning tar vi vidare för ständiga förbättringar.

 
 

REFERENSER

 

KONTAKT

MAGNUS HJALMARSSON
Byggentreprenad

070–883 93 00
magnus.hjalmarsson@eriklarssonbygg.se

MIKAEL NILSSON
Byggentreprenad

ARVID BENGTSSON
Byggservice/Privatpersoner