REFERENSER

Här kan du hitta ett litet axplock av de projekt vi avslutat under våra 70 år som byggentreprenör.

KOMMERSIELLA PROJEKT

NYTT BOSTADSKVARTER MED 60 LÄGENHETER

Kund: Parkängens Fastigheter

Nybyggnation av sex stycken flerfamiljshus med totalt 60 stycken hyreslägenheter. Projektet var indelat i tre etapper där den sista stod klar november 2017. Husen byggdes i tvåplan och är omringade av fina gröna ytor i ett högt och fritt läge. Samtliga lägenheter har egen ingång samt terass eller balkong.
Vi hjälpte till med samordningsansvar vid en delad entreprenad, grund, tak, väggar, ytskikt, kök och badrum.

FLERBOSTADSHUS MED 19 LÄGENHETER 

Kund: Erik Larsson Bygg

Nybyggnation av ett flerbostadshus med 19 bostadsrätter. Erik Larsson Bygg drev hela projektet, från tomtköp till överlämning av bostadsrättsförening. Inflyttning sommar 2018.

ICA KVANTUM I TRANEMO

Kund: Kind Fast

Om- och nybyggnation av ICA Kvantum i Tranemo. Byggnaden är på totalt cirka 4000 m2, varav 3000 m2 nybyggnation och 1000 m2 ombyggnation. Byggstart 2006, färdigställt 2007. Erik Larsson Bygg var totalentreprenör.
Vi hjälpte till med limträstomme, yttertak i plåt, inredning, golv anpassad för verksamheten, kök, toaletter och charkavdelning.

LADUGÅRD FÖR KREATUR

Kund: Hans Svensk

Ombyggnation av befintlig ladugård på 850 m² samt tillbyggnad av nya utrymmen på 650 m². Totalentreprenad. Byggstart oktober 2010, färdigställt december 2011. Vi hjälpte till med ombyggnad liggbås, spalter samt foderbord, ombyggnad invändiga ytskikt, väggar och tak, tillbyggnad komplett ladugård, väggar, golv, tak, foderbord, spalter och liggbås samt nya robotar för automatisk mjölkning.

ISABERGS SKIDANLÄGGNING

Ombyggnation av restaurang 600 m² och skidshop på 800 m². Partnering. Delad entreprenad med samordningsansvar. Byggstart våren 2010, klart december 2010. Vi hjälpte till med om- och tillbyggnad av restaurang, nya golv, nytt storkök, nya invändiga ytskikt, nya toaletter, nya entréer, nybyggnad av skidshop och värmestuga, golv, väggar, tak, personalutrymmen, offentliga toaletter samt samordning och arbetsledning.

TRYGGHETSBOENDE

Kund: Erik Larsson Bygg

Nybyggnation av flerfamiljshus med 11 lägenheter och är framställt som passivhus. Huset följer de regler som gäller för trygghetsboende. Byggstart augusti 2013 och klart i juni 2014. Erik Larsson Bygg var totalentreprenör. Vi hjälpte till med totalentreprenad, grund, tak, väggar, ytskikt, kök, badrum och hiss.


FRÅN LADUGÅRD TILL MOTORMUSEUM

Kund: Per Bynander

Ombyggnation av ladugård till motormuseum, totalt cirka 2000 m2. Motormuséet stod klart hösten 2013. Vi hjälpte till med betongplatta, ny stolstomme för bjälklag, nya takstolar, beklädnad, ny träfasad, nytt yttertak med nya takkupor, café, toaletter och cerveringskök.

 

OFFENTLIGA PROJEKT

GLASETS HUS

Kund: Tranemo kommun

Nybyggnation av Glasmuseum och vänthall. Byggnaden på 1025 m2 är framställd som energihus. Byggstart 2011, färdigställt sommaren 2012. Erik Larsson Bygg var totalentreprenör. Vi hjälpte till med totalentreprenad, vinterträdgård, kontor, konferens, glashytta, café, evenemangshall, museum och toaletter.

ORANGERIET I BORÅS

Kund: Borås stad

Nybyggnation av Orangeriet i Stadsparken i Borås. Byggstart våren 2014 och färdigställt våren 2015. Erik Larsson Bygg var totalentreprenör.

“Orangeriet i Stadsparken består till stor del av glas och det finns en stor fokus på inneklimat och energianvändning. Detta gör att man möter många utmaningar, speciellt att få alla leverantörer att samarbeta för att nå ett bra slutresultat. Därför är det en heder att få ansvara för totaltentreprenaden i ett så pass stort och komplext projekt.”


FÖRSKOLAN TOTUS I ULRICEHMAN

Nybyggnation av förskola på cirka 1200 m². Byggstart december 2014, färdigställt november 2015. Totalentreprenad. Vi stod för totalentreprenaden.

FOLKTANDVÅRDEN

Kund: Tranemo kommun

Ombyggnation av Folktandvården i Tranemo, cirka 500 m2. Byggstart november 2013, klart april 2014. Erik Larsson Bygg stod som totalentreprenörer. Vi hjälpte till med rivning, väggar, ytskikt, undertak, toaletter, väntrum och undersökningsrum.

INDUSTRIHOTELL

Kund: Svenljunga Verksamhetslokaler

Nybyggnation av industrilokal i Lockryd. Byggnaden är på totalt cirka 4200 m2, varav 1000 m2 kallhall, 3200 m2 är varmhall, varav 400 m2 är kontor. I byggnaden finns rum för hantering av farliga kemikalier med bassänger. Byggstart vården 2012, klart hösten 2012. Erik Larsson Bygg stod som totalentreprenörer. Vi hjälpte till med rum för hantering av farliga kemikalier, plåtelement som väggar, stålstomme, betonggolv, självbärandeplåt, kontor, toaletter, kök, omklädningsrum med bastu samt hiss.

MOGASKOLAN I SVENLJUNGA

Kund: Svenljunga Verksamhetslokaler

Ombyggnation. En totalentreprenad på totalt cirka 3000 m². Byggstart februari 2008, färdigställt maj 2011. Vi hjälpte till med väggar, golv, invändiga ytskikt, inredningar, ny hiss, mindre tillbyggnader, badrum och personalutrymmen.

ÅTERVINNINGSCENTRAL UBBARP I ULRICEHAMN

Kund: UEAB

Nybyggnation av återvinningscentral för Ulricehamns kommun på cirka 600 m² samt toalett och personaldel om 120 m². Byggstart maj 2016, färdigställt i december 2016. Totalentreprenad.

VÅRDCENTRALEN I TRANEMO

Kund: Tranemo Kommun

Ombyggnation av vårdcentralen i Tranemo, cirka 2500 m2. Byggstart maj 2012, klart oktober 2013. Erik Larsson Bygg stod som totalentreprenörer. Vi hjälpte till med rivning, väggar, ytskikt, tak, undertak, toaletter och undersökningsrum.

FÖRSKOLA FRAMSTÄLLD SOM LÅGENERGIHUS

Kund: Tranemo Kommun

Nybyggnad av förskola, framställd som lågenergihus, cirka 550 m². Byggstart sommaren 2010, färdigställt hösten 2010. Samordnad generalentreprenad. Vi hjälpte till med grundläggning, väggar, tak, invändiga och utvändiga ytskikt, personalutrymmen, storkök, badrum, friliggande barnvagnsförråd samt samordnad arbetsledning.

 

PRIVATA PROJEKT

ENPLANSVILLA MED ÖPPEN PLANLÖSNING

Nybyggnation av enplansvilla på cirka 110 m2. Byggstart hösten 2013, färdigställt våren 2014. Samordnad och delad entreprenad. Vi hjälpte till med grundläggning, väggar, ytskikt, tak, badrum och altan.

NATURNÄRA TVÅPLANSVILLA

Totalentreprenad på totalt cirka 200 m² fördelat på 100 m² per våningsplan. Byggstart sommaren 2009, färdigställt december 2009. Vi hjälpte till med grundläggning, väggar, invändiga och utvändiga ytskikt, tak, badrum och balkong.

AMERIKAINSPIRERAD VILLA

Nybyggnation av amerikainspirerad villa på 260 m2. Byggstart våren 2012, stod klart i december 2012. Samordnad och delad entreprenad. Vi hjälpte till med grund, väggar, ytskikt, tak, badrum och kök.

VILLA I FUNKISSTIL

Nybyggnation av enplanshus i funkisstil. Byggstart våren 2010, färdigställt hösten 2010. Samordnad delad entreprenad på cirka 150 m². Vi hjälpte till med grundläggning, väggar, ytskikt, tak, badrum och altan.